Rozvody a rozchody

Rozvod je řazen mezi tři nejvíce krizové okamžiky v životě. Je to komplexní a složitý proces, v jehož průběhu je nutné řešit spoustu složitých praktických otázek týkajících se vypořádání majetku, péče o děti, ale také se vyrovnat s emoční zátěží a ztrátou, která zasahuje hluboko do psychického a emocionálního života zúčastněných. Právě silné emoční prožitky také často ovlivňují schopnost domluvit se na praktických záležitostech.

Komplexní podpora před, během a po rozvodu

Nabízím komplexní pomoc rodinám, které mají zájem nalézt co nejméně bolestivé řešení problémů při rozvodu a rozchodovém období. Nabízím také individuální podporu jednotlivcům.

Společně budeme hledat praktické řešení, vhodné pro Vaši konkrétní situaci, Vaše děti, a to s ohledem na uspořádání Vašeho osobního a pracovního života a dle možností, potřeb a věku Vašich dětí. Cílem je uspořádání vztahů po rozvodu tak, aby měly co nejmenší negativní dopady na Vás a Vaše děti.

Vzhledem k mé předchozí právní praxi Vás mohu také seznámit s praktickými a formálními aspekty rozvodu, vysvětlit, jaké je zpravidla možné očekávat řešení Vaší situace z právního hlediska.