Psychoterapie rodiče a děti

Jsem tady pro rodiny s dětmi v případě, že máte jako rodiče pocit, že byste chtěli porozumět chování nebo prožívání svých dětí, zlepšit komunikaci v rodině nebo vnímáte, že vaše děti potřebují psychologickou pomoc.

Předpokladem pro psychoterapeutickou práci s dětmi je spolupráce s rodičem nebo rodiči, kteří vytváří zázemí a bezpečí pro děti a jsou zásadními činiteli, kteří formují vztah s dětmi.
Spolu budeme hledat možnosti, jak lépe porozumět potřebám, představám a motivacím vašich dětí a projevům jejich vnitřních psychických procesů navenek.

Moje pomoc spočívá v usměrňování interakcí mezi rodiči a dětmi tak, abychom posílili pocit bezpečí a vzájemné důvěry. Cílem je nejen zlepšit vztahy mezi rodiči a dětmi, ale také obohatit prožívání dětí.

Při práci s rodiči a dětmi vycházím z principů dyadické vývojové psychoterapie a doplňuji je o teorie a přístupy v rámci psychoanalytické psychoterapie.

Kladu důraz na význam bezpečného připoutání mezi rodiči a dětmi, které je základem zdravého emocionálního a psychického vývoje. Neopomenutelný je význam různých vývojových fází a potřeb dětí pro jejich celkový emoční a psychologický rozvoj a proto zkoumám, jak se děti vyrovnávají s různými vývojovými úkoly a krizemi a jak mohou rodiče podporovat jejich zdravý emocionální růst.