V centru mého zájmu je vždy vztah s klientem a subjektivní prožívání mých klientů.

„Věřím, že základem dobrého života je osobní spokojenost, a potřeba i schopnost jí dosáhnout je nám vrozená. Napovídá nám o tom náš vnitřní pocit, že něco není v pořádku, ať již s námi, či se světem, a dokud spokojenosti nedosáhneme, toužíme po změně. Tento pocit je naším vnitřním kompasem, který nám ukazuje cestu životem k větší spokojenosti, a to přímo v souladu s našimi potřebami, anebo nás vede oklikami skrze překážky, které náš osobní kompas vychylují.“

Můj přístup vychází z psychoanalytické psychoterapie, Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie a dyadické vývojové psychoterapie. Sleduji nejnovější poznatky v oblasti psychologie a neurověd.

Psychoterapie a seberozvoj

Psychoterapie a seberozvoj

Jsem tady pro Vás v případě, že se necítíte dobře a potřebujete pomoct.

Rozvody a rozchody

Rozvody a rozchody

Nabízím komplexní pomoc s celým procesem.

Rodiče a děti

Rodiče a děti

Jsem tady pro rodiny s dětmi v případě, že vaše děti potřebují psychologickou pomoc.

Mediace

Mediace

Rozhodli jste se ukončit spor a dosáhnout domluvy, ale nevíte jak na to?